FLYPULSE

PRODUKTER

FLYPULSE CLOUD CONTROL

FLY CC

Ett molnbaserat system som länkar samman våra drönare med operatören via vårt användargränssnitt. Här presenteras även den data som inhämtats allt efter kundens behov och önskemål.

Drönaren utför autonomt det uppdrag man skapar men det går när som helst att ta kontroll över den. Till exempel om operatören upptäcker något man vill ta en extra titt på längs vägen. Då är det fullt möjligt att stanna drönaren och ta extra bilder eller justera  position för att få ett bättre perspektiv.

SMALL ROTOR

FLY SR

MEDIUM ROTOR

FLY MR

MEDIUM WING

FLY MW

Egenutvecklat drönarsystem
För att säkerställa högsta kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet, inte minst vad gäller datahantering, har FlyPulse valt att utveckla både hårdvara och mjukvara i egen regi. 

Standardutrustning och tillval

Beroende på kundens behov kommer olika tillbehör kunna tillföras drönaren. Viss utrustning är dock standard.

  • Optisk kamera (Standard)
  • IR kamera. (Tillval)
  • LIDAR (Tillval)
  • ”Undvika hinder i vägen” (Standard)
  • ”Följa ett rörligt mål” (Tillval)
  • ”Paketleverans integration” (Tillval)
REMOTE CONTROL

FLY PAD

Teknisk Specifikation
Fly Pad är en handhållen kontrollenhet för att enkelt styra vårt drönarsystem i fältmässiga förhållanden. Den medger även kontroll över drönaren i områden där mobildatatäckning saknas. Lämpar sig speciellt bra för kortare engångsuppdrag. 

Skärmstorlek: 8″-10″

LAUNCH PAD

FLY IQ

 

Vår egenutvecklade AI integration som möjliggör beslutsstöd för att identifiera avvikelser så som kunden beskriver dem. I dagsläget är vårt AI anpassat för att kunna följa en ”linje” (el-ledning/staket) och återkoppla vid avvikelser. Detta är en viktig del i vårt system då det är denna funktion som får den autonoma drönaren att kunna frigöra tid och resurser genom att den mänskliga tidsinsatsen minimeras. Nu behöver inte arbete läggas på att se igenom allt det filmmaterial (data) som drönaren hämtar in utan bara de sekvenser som Fly IQ väljer ut utifrån valda kriterier.

Fly IQ kommer kunna tränas mot olika situationer och arbetsområden beroende på vad kunden vill identifiera.

LAUNCH PAD

FLY HUB S/M/L

Teknisk Specifikation
Markstation som vår drönare landar i efter avslutat uppdrag. Här kan drönaren byta batteri eller ladda upp det. Här kommer man även kunna tanka av drönaren eventuell data som inte tidigare kunnat hämtas hem. Vi kan också här ifrån diagnostisera drönarens status och utföra eventuella uppdateringar i mjukvaran.

Markstationen kommer storleksmässigt erbjudas i tre olika varianter beroende på drönartyp.