CASE

Överblick av situationen

Integrerade och autonoma räddningstjänstdrönare för beslutsstöd, lägesbild och insatsledning

 

Syftet med projektet är att utveckla metod samt teknik för att inhämta, förädla och dela information med autonoma drönare inom ramen för räddningstjänstinsats. Målet med projektet är att ta fram en demonstrator i form av en autonom drönarenhet som själv tar sig fram till skadeplats, antingen från taket på första brandfordon på plats eller direkt ifrån brandstationen vid larm. Inhämtad information ska kunna delas via IT-ledningsstödssystemet Exonaut för att skapa gemensam lägesbild och beslutsunderlag i relevanta ledningsnivåer, såväl i fält som hos inre/högre ledningsfunktion.

FlyPulse del i projektet är att ta fram det automatiserade drönarsystem som behövs.

Bildtext